Anvendelsesvilkår

Effective Date: March 15, 2021

ACN Europe Website Brugerbetingelser

 

Disse ACN Europe Website Brugerbetingelse (“brugerbetingelser”) er udstedt af ACN Europe B.V. for firmaet selv og dets europæiske datterselskaber (samlet betegnet “ACN”). Disse brugerbetingelser gælder for dette site og alle websites, som ACN ejer eller er licenseret til at bruge (hvert af dem et “Website”).

 

Læs disse brugerbetingelser inden brug af dette website. Ved at bruge websitet, accepterer du disse brugerbetingelser, uanset om du køber noget service af ACN.

 

1. Indledning

 

Disse brugerbetingelser gælder kun for dit brug af dette website. Hvis du køber serviceydelser fra ACN, gælder yderligere vilkår og betingelser. ACN Europes fortrolighedspolitik beskriver, hvordan ACN indsamler og behandler persondata og ikke-personlige oplysninger, når du benytter dette website, og bør læses sammen med disse brugerbetingelser. Du kan få adgang til de offentlige områder af dette website uden at afgive personlige oplysninger. Adgangsbeskyttede områder af dette website kræver, at du afgiver visser personoplysninger til ACN.

ACN kan til hver en tid revidere disse brugerbetingelser. Du bør regelmæssigt tjekke disse brugerbetingelser for at gennemlæse den gældende version.

 

2. Licens og betingelser

 

ACN giver dig en begrænset royalty-fri, ikke-eksklusiv licens til adgang og brug af websitet. Som betingelse for en sådan licens, vedgår og accepterer du at:

 

· alle logoer, handelsmærker, ophavsretligt beskyttet materiale og anden intellektuel ejendom (“intellektuel ejendom”) på websitet er ejet af ACN, dets licensgivere, eller ACN-forretningspartnere. Den begrænsede licens givet gennem disse brugerbetingelser overdrager ikke noget ejerskab eller andre rettigheder til den intellektuelle ejendom

· du vil ikke downloade, reproducere, ændre, kopiere, gensælge eller bruge nogen (i) intellektuel ejendom; (ii) produktlister, beskrivelser eller prislister; eller (iii) noget andet indhold af websitet til noget kommercielt eller ikke-kommercielt formål forudsat, at ACNs Independent Business Owner har en begrænset ikke-eksklusiv ret til at bruge bestemte intellektuelle ejendomme som angivet i Aftalen for Independent Business Owner

· du vil ikke reproducere eller gemme nogen del af dette website eller dets indhold på noget andet website

· du vil bruge dette website i overensstemmelse med din Aftale for Independent Business Owner og ACNs politikker og procedurer for Independent Business Owner

· du vil ikke ændre dette website eller noget af dets indhold

· alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse brugerbetingelser, er reserverede til ACN.

 

3. Besøgendes materiale og opførsel

Ud over persondata dækket af ACN Europes fortrolighedspolitik bliver enhver oplysning, du transmitterer eller slår op på dette website, betragtet som ikke-fortroligt. ACN har ingen forpligtelser overfor sådanne oplysninger og er fri til at benytte dem til et hvilket som helst formål.

 

Du må ikke slå noget materiale op eller transmittere noget fra dette website der:

 

· er truende eller groft, misledende eller skandaløst, obskønt eller pornografisk, oprørsk eller kan vække had, diskriminerende, blasfemisk, en overtrædelse af privatlivets fred, eller på anden måde upassende

· som du ikke har juridisk ret til at bruge

· som udgør eller opfordrer til opførsel, der ville udgøre en kriminel eller civil lovovertrædelse eller give grund til kriminelt eller civilt strafansvar, eller

· der kan skade websitet eller ACN’s systemer (som for eksempel computer virusser, logiske bomber, trojanske heste, orme, skadelige komponenter, korrupt data eller anden ondsindet software eller skadelige data)

 

4. Links til og fra andre websites

 

Dette website indeholder links til websites, der er drevet af tredjeparter. Linkene findes kun for nemheds skyld. Hvis du benytter linkene, forlader du dette website. ACN gennemlæser ikke tredjeparters websites og er ikke ansvarlig for dem. Tredjeparters websites er ikke dækkede af disse brugerbetingelser eller ACN Europes fortrolighedspolitik. Hvis du går til sådanne tredjeparters websites er det på egen risiko.

 

Du kan linke til dette website på følgende betingelser:

 

· at du ikke reproducerer nogen side på dette website

· at du ikke bruger, ændrer eller fjerner nogen intellektuel ejendom

· at du ikke anfører eller underforstået anfører, at ACN støtter nogen serviceydelser ud over sine egne

· at du ikke misfortolker dit forhold til ACN eller præsenterer forkerte oplysninger om ACN

· at du kun linker fra websites, som du har bemyndigelse til at bruge

· at dit website ikke har indhold, der er usmageligt, krænkende eller kontroversielt, krænker en anden persons ret eller ikke overholder gældende lov, og

· hvis du er en Independent Business Owner for ACN, at du overholder regningslinjerne i den gældende Independent Business Owner – aftale og de gældende forretningsgange og -politikker.

 

5. Overtrædelse

 

ACN kan suspendere eller standse din adgang til dette website og tage andre skridt mod dig, hvis du overtræder disse brugerbetingelser. Du accepterer at holde ACN skadesløs for ethvert tab eller skade ACN, dets licensholdere eller dets forretningspartnere lider, som et resultat af at du overtræder disse brugerbetingelser.

ACN samarbejder med statslige myndigheder, der styrer eller anmoder ACN om at offentliggøre identiteten på enhver person, der bruger websitet på en måde der er i strid med gældende lov.

 

6. Fraskrivelse af garanti og begrænsninger på erstatningsansvar

 

ACN forsøger at gøre dette website tilgængeligt 24 timer om dagen og at sikre at oplysningerne på websitet er korrekte og opdaterede. Dog kan ACN ikke drages til ansvar, hvis dette website på noget tidspunkt er utilgængeligt eller hvis oplysningerne på websitet er forkerte, ufuldstændige eller forældede. Adgang til dette website kan blive suspenderet uden varsel. ACN kan ændre indholdet på dette website når som helst. Indholdet på dette website kan være forældet og ACN er ikke forpligtet til at opdatere det.

 

Materialet på dette website bliver leveret “som det er”. ACN UDELUKKER ALLE PRERÆSENTATIONER, GARANTIER, BETINGELSER OG ANDRE VILKÅR UANSET OM DE ER UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET. ACN og ACN-gruppen af firmaer og deres respektive medarbejdere, direktører, ansatte, aktionærer og agenter ekskluderer alt ansvar for noget direkte eller indirekte tab eller skade, der sker for dig eller en tredjepart som følge af dit brug af eller manglende evne til at bruge dette website eller dets indhold og alle websites, der er linkede til dette website.

 

7. Gældende lovgivning

 

Denne meddelelse er styret af og udarbejdet i overensstemmelse med lovgivning i Nederland. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne meddelelse, skal afgøres i retten i Amsterdam, Nederland.

 

Version 4.0

Udstedelsesdato: 3. oktober 2020

IDSeal Guardian leverer værktøjer og ressourcer til at beskytte dine data og din identitet, men det er umuligt helt at eliminere risikoen for cyberkriminalitet eller identitetstyveri. Din egen indsats for at forhindre uautoriseret adgang spiller en vigtig rolle, og sikkerheden af dine personlige oplysninger afhænger af din brug af passende fysiske, elektroniske og proceduremæssige beskyttelsesforanstaltninger.