Betingelser og vilkår

Effective Date: March 15, 2021

BRUGERVILKÅR

Tak for din interesse for IDSealSM-produkterne og tjenesterne, der leveres af ACN Europe B.V. (virksomhedsnummer 34110202) registreret under hollandsk (nederlandsk) lovgivning på adressen Thomas R. Malthusstraat 1-3, 1066 JR Amsterdam, Holland (i det følgende “virksomheden” eller “vi”/”os”/”vores”). Du opfordres til at læse disse brugervilkår (“brugervilkårene”) omhyggeligt tillige med eventuelle supplerende vilkår i det følgende, der vedrører de konkrete tjenester, du vælger som led i online-bestillingen (de “supplerende vilkår”). Vilkårene og de supplerende vilkår benævnes under ét “aftalen”. Aftalen og de i punkt 1 beskrevne tilknyttede politikker (“politikkerne”) vedrører IDSealSM’s produkter og tjenester. Hvis ikke du indvilger i aftalen, kan du ikke tilmelde dig, besøge, eller benytte IDSealSM‘s produkter og tjenester. Ved at tilmelde dig, besøge eller benytte tjenesterne tilkendegiver du at være indforstået med nedenstående:

 

TJENESTER: IDSealSM‘s produkter og tjenester fremgår af denne aftale samt af vores internetsted som led i online-tilmeldingen og omfatter samtlige tilknyttede funktioner, faciliteter, systemer, software, applikationer, internetsteder og tjenester, som virksomheden stiller til din rådighed (“tjenesterne”). De konkrete funktioner og faciliteter, der stilles til din rådighed, udgiften og the medlemsvilkår afhænger af de rammevilkår, du vælger, når du tilmelder dig tjenesterne, og vil blive bekræftet i den mail, du modtager fra os når du foretager tilmeldingen (“velkomstmailen”). Du kan når som helst framelde dig tjenesterne som beskrevet i punkt 7 nedenfor.

 

AFTALE: Denne aftale mellem dig og virksomheden regulerer dit forhold til virksomheden samt eventuelle køb af, tilmelding til, besøg på eller brug af tjenesterne. Bemærk, at virksomheden når som helst kan ajourføre eller ændre aftalen i henhold til bestemmelserne i punkt 9 nedenfor for at overholde fremtidig lovgivning eller med andre rimelige begrundelser. Tjenesterne stilles til din rådighed under den forudsætning, at du indvilger i at være bundet af aftalen. Hvis ikke du indvilger, kan du ikke tilmelde dig, besøge eller benytte tjenesterne. Hvis lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende eller hjemmehørende, (dit “land”) begrænser adgangen til at indgå aftaler som denne begrundet i alder eller andre årsager, og du er mindreårig eller omfattet af andre begrænsninger, kan du ikke indgå denne aftale. Ved at tilmelde dig, besøge eller benytte tjenesterne står du inde for, at du er myndig og kan indgå aftalen, samt at du har læst og forstået samt accepteret denne aftale uden indskrænkninger.

 1. Politikker

Nedenstående politikker finder generelt anvendelse, uanset hvilke konkrete tjenester du vælger. Du vil under betalingen blive bedt om at gennemlæse og acceptere disse politikker, der hver især kan findes via nedenstående links samt på vores internetsted:

 1. politik om beskyttelse af personlige oplysninger “politik om beskyttelse af personlige oplysninger”), der beskriver, hvordan vi indsamler og behandler persontilknyttede og ikke-persontilknyttede oplysninger, når du benytter tjenesterne, de tilknyttede internetsteder, der tilhører eller drives af virksomheden (under ét “internetstedet”), og den tilknyttede mobilapplikation (“applikationen” og, sammen med internetstedet, “internetstederne”);
 2. cookiepolitikken, der beskriver, hvordan vi kan benytte cookies på internetstederne;

iii.         internetstedets brugervilkår (“internetstedets brugervilkår”), der fastsætter vilkårene for din adgang til og brug af internetstedet; og

 1. brugervilkårene for mobilapplikationen (“brugervilkårene for mobilapplikationen”), der fastsætter vilkårene for din adgang til og brug af applikationen.

 

 1. Tilmelding

En fysisk person, der tilmelder sig tjenesterne (eller (nære) synonymer til “tilmelde sig”) ved at indsende de oplysninger, som virksomheden forlanger for at oprette en konto (“konto”), og accepterer disse vilkår og de supplerende vilkår og bestiller tjenester, for hvilke der forlanges betaling, omtales i denne aftale som “medlem” eller som indehaver af et “medlemskab”. I denne aftale henviser “du”, “dig” eller “din” til et sådant medlem tillige med enhver anden fysisk person, der tilmeldes af eller modtager, besøger eller benytter tjenesterne gennem et sådant medlem. Du kan ikke tilmelde andre end dig selv til tjenesterne, medmindre du er bemyndiget til at acceptere disse vilkår på vegne af den anden fysiske person, som du tilmelder, har alle nødvendige tilladelser og tilsagn. Du er personligt ansvarlig for samtlige gebyrer og tab, der måtte opstå som følge af din tilmelding af en anden fysisk person til tjenester uden godkendelse fra denne, og du indvilger i at holde os skadesløse for eventuelle tab, som vi måtte lide herved.

 

For at tilmelde dig tjenesterne skal du være have bopæl af eller være hjemmehørende i det land, du vælger ved online-betalingen, har en gyldig adresse i pågældende land, er myndig og kan indgå aftaler i pågældende land. Du skal desuden have internetadgang via en kompatibel browser og en gyldig mailadresse. Ved at tilmelde dig tjenesterne står du inde for, at du opfylder samtlige disse forudsætninger. Virksomheden forbeholder sig ret til at fastsætte eller ændre betingelserne for tilmelding eller adgang til eller brug af tjenesterne. Vi kan afvise din tilmelding efter vores suveræne bestemmelse. Sådanne ændringer af betingelserne for tilmelding påvirker ikke de rettigheder, der er knyttede til allerede indgåede medlemskaber.

Som led i oprettelsen af en konto og brug af tjenesterne skal du vælge eller bliver tildelt et brugernavn og en adgangskode og kan desuden oprette eller blive tildelt andre legitimationsoplysninger for at beskytte sikkerheden af din konto (under ét “legitimationsoplysninger”). Du er indforstået med, at enhver, der benytter dit brugernavn og adgangskode og/eller andre fastsatte sikkerhedsoplysninger, har fuld adgang til din konto, og du er indforstået med, at du ved at røbe dine legitimationsoplysninger med andre giver pågældende fuldmagt til at handle på dine vegne i relation til tjenesterne, herunder modtage oplysninger om og foretage ændringer af din konto samt tilføje, ændre eller framelde tjenester. Hvis du ikke vil have, at andre optræder på dine vegne eller har adgang til dine kontooplysninger, skal du håndtere dine legitimationsoplysninger fortroligt. Du er ansvarlig for samtlige handlinger, som tredjeparter foretager under brug af dine legitimationsoplysninger.

Tilmelding forudsætter, at du opretter din konto under brug af kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse og mobiltelefonnummer. For at gennemføre tilmeldingen skal det enkelte medlem desuden oplyse en betalingsmåde godkendt af virksomheden (“betalingsmåden”), og du er indforstået med, at du ved at oplyse en betalingsmåde bemyndiger os til at benytte pågældende betalingsmåde til regelmæssigt at opkræve forfaldne gebyrer under aftalen. Du bemyndiger os endvidere til at benytte en tredjepart til at håndtere betalingerne og er indforstået med, at vi må udveksle dine betalingsoplysninger med pågældende tredjepart. Vi kan når som helst og efter vores suveræne bestemmelse fastsætte og ændre de betalingsmåder, vi anerkender.

Uden hensyn til ovenstående forudsættes fysiske personer, der tilmelder sig via en rammeaftale, hvor betaling for medlemskab foretages af pågældendes arbejdsgiver eller en anden tredjepart, der har indgået en særskilt aftale med virksomheden om køb af medlemskaber (en “deltagende virksomhed”) om at oplyse en betalingsmåde for at tilmelde sig, forudsat den deltagende virksomhed har indvilget i at købe medlemskabet til den fysiske person. Hvis du er et sådant medlem (“virksomhedsmedlem”), bedes du bemærke de undtagelser i punkt 6 til 8, der gælder for dig.

 

 1. Persondata; elektronisk kommunikation

Nogle af de oplysninger, som du skal afgive ved tilmeldingen, er persondata, der er omfattede af den relevante databeskyttelseslovgivning (“persondata”). Disse persondata kan virksomheden udveksle med sine modervirksomheder, dattervirksomheder og andre tilknyttede virksomheder (under ét “koncernforbundne virksomheder”) og tredjepart dataleverandører og tjenesteudbydere (under ét “udbydere”) i henhold til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Du indvilger i gennem hele dit medlemskab at rette samtlige persondata, du afgiver til virksomheden, så de er retvisende, aktuelle og fuldstændige, herunder uden at være begrænset hertil din mailadresse. Du kan rette dine persondata ved at henvende dig til virksomhedens brugerservice (”brugerservice”) som beskrevet i punkt 14 eller for visse persondatas vedkommende ved at gå ind på din konto via medlemsportalen, der findes på internetstederne (“medlemsportalen”).

Kommunikation vil blive sendt til den mailadresse, som du oplyste som led i tilmeldingen og har ajourført løbende på de af os fastsatte måder. Det er dit ansvar at ajourføre den primære mailadresse, der fremgår af dine kontooplysninger hos os, således at vi kan kommunikere med dig elektronisk. Spamfiltrering af mails kan forudsætte, at du tilføjer vores mailadresse til dit mailadressekartotek eller liste over sikre afsendere. Du er indforstået med, at en elektronisk kommunikation anses for korrekt gennemført, når mails er blevet sendt til den primære mailadresse, der fremgår af din konto, og vores påmindelse til dig anses for at være modtaget på den første arbejdsdag efter afsendelsen af mailen.

 

Såfremt virksomheden efter flere forgæves forsøg er ude af stand til at levere mails til dig som følge af årsager uden for vores kontrol (f.eks. at din mailadresse ikke længere er gyldig, din indbakke bliver fuld, eller din mail udbyder sender vores kommunikation til en spam- eller junkmappe eller benytter en sikker-afsender-proces), eller virksomheden opdager, at en vilkårlig anden del af dine persondata er eller bliver misvisende, da kan vi stille ydelsen af tjenesterne helt eller delvis i bero, indtil problemerne er blevet afhjulpet.

 1. Brug af tjenesterne

Du må udelukkende benytte tjenesterne til dine egne personlige, ikke-erhvervsmæssige formål i henhold til denne aftale. Du må ikke benytte tjenesterne til ulovlige formål‚ og du erklærer at ville benytte tjenesterne i overensstemmelse med lovgivningen i dit land (“relevant lovgivning”) og eventuelle andre lokationer, hvor du benytter tjenesterne. Du erklærer, at du kun vil benytte tjenesterne til de tilsigtede formål, hvortil hører beskyttelse af dine enheder og data, beskyttelse af dit privatliv samt afhjælpning, beskyttelse mod eller forebyggelse af identitetstyveri eller andre potentielt svigagtige handlinger.

Du er eneansvarlig for din brug af tjenesterne, benyttelsen af tjenesterne af fysiske personer, som du tilmelder, og andre fysiske personer, der benytter dine legitimationsoplysninger, og samtlige tiltag, som du foretager eller undlader at foretage i tillid til tjenesterne. Virksomheden yder ikke tjenesterne eller anden rådgivning eller støtte med henblik på at oprette eller styrke din kreditværdighed, lånehistorik eller kreditscore.

Tjenesterne er ikke og tilsigter ikke at være juridisk, professionel eller finansiel rådgivning og tilsigter ikke at træde i stedet for den slags rådgivning, og må ikke benyttes til den slags formål. Du bør altid rådføre dig med din advokat, revisor, finansielle rådgiver eller andre professionelle rådgivere om eventuelle spørgsmål, du måtte have i den slags anliggender. Vores repræsentanter er ikke bemyndigede til at yde den slags rådgivning eller fremsætte påstande eller garantier om forventede resultater på vores vegne. Ingen skriftlige eller mundtlige erklæringer fra vores repræsentanters side supplerer eller ændrer denne aftale. Vi garanterer ikke, at tjenesterne fører til et bestemt resultat.

 1. Medlemsvilkår

Ved at tilmelde dig indvilger du i at deltage i et tilbagevendende medlemskab, der begynder ved behandlingen af dit indmeldingsgebyr (eller for virksomhedsmedlemmer, når den deltagende virksomhed stiller et medlemskab til rådighed for dig), og fortsætter i den ved tilmeldingen valgte medlemskabsperiode (år, kvartal, måned, tidsubegrænset) og vil derefter automatisk blive forlænget for samme tidsperiode (tolv måneder, tre måneder, én måned), indtil dit medlemskab ophører eller opsiges som anført i denne aftale.

Den enkelte medlemskabsperiode betegnes her som en “betalingsperiode”, og din samlede medlemskabsperiode inklusive alle sådanne forlængelser omtales heri som “medlemsperiode”. Hvis ikke du ønsker at forlænge dit medlemskab, skal du opsige dit medlemskab før den dato, hvor din nuværende betalingsperiode udløber (“udløbsdatoen”) i henhold til punkt 7, hvorefter dit medlemskab ophører på udløbsdatoen.

For medlemmer med året eller kvartalet som medlemskabsperiode sender vi et varsel før udløbsdatoen, og hvis ikke du opsiger eller ændrer din rammeaftale vil dit medlemskab derefter automatisk blive forlænget for en betalingsperiode på tolv eller tre måneder, i den udstrækning den relevante lovgivning tillader det. Hvis lovgivningen i dit land ikke tillader den slags automatisk forlængelse, skal du først acceptere forlængelsen. Medlemskaber med måneden som medlemskabsperiode opkræves månedligt og fortsætter tidsubegrænset, indtil de opsiges i henhold til punkt 7.

For virksomhedsmedlemmer kan den konkrete deltagende virksomhed når som helst opsige dit medlemskab og afslutte medlemskabsperioden, herunder uden at være begrænset hertil såfremt dit arbejdsforhold ophører, og eventuelle spørgsmål knyttede til medlemskabsperioden eller ophør skal rettes til den deltagende virksomhed.

 1. Gebyrer og betaling

Gælder ikke for virksomhedsmedlemmer: Det for den enkelte betalingsperiode gældende medlemsgebyr fastsættes på tidspunktet for din tilmelding. Du er ansvarlig for at betale eventuelle afgifter knyttede til dit medlemskab, og termen “gebyr” benyttes i disse vilkår om det gebyr det skal betales for dit medlemskab plus eventuelle afgifter og kan desuden omfatte gebyrer for de tilføjelseskomponenter, du måtte have anskaffet. Gebyret for hele den første betalingsperiode forfalder ved tilmelding og derefter vil du på den sidste dag i hver betalingsperiode blive opkrævet samtlige skyldige gebyrer for den følgende betalingsperiode, indtil du opsiger dit medlemskab. Alle gebyrer anføres og opkræves i den lokale valuta på det af vores internetsteder, du benytter. Konkrete afgifter vil blive fastsat på opkrævningstidspunktet og kan være afhængige af din lokation.

Såfremt den af dig valgte betalingsmåde afvises, vil vi forsøge opkræve betalingen én gang til efter tre dage. Såfremt vi uanset årsag ikke er i stand til at opkræve gebyret via den af dig valgte betalingsmåde, vil vi sende dig en påmindelse, og hvis gebyret fortsat ikke betales, kan virksomheden med øjeblikkelig virkning stille dit medlemskab i bero eller opsige det.

Gebyret ved tilmeldingen kan være et introduktionstilbud, der kun er gyldigt i en bestemt introduktionsperiode (“introduktionsperioden”), der oplyses ved tilmeldingen. Virksomheden begynder automatisk at opkræve det konkrete ikke-introduktoriske gebyr knyttet til dit medlemskab ved begyndelsen af næste betalingsperiode efter udløbet af den konkrete introduktionsperiode. Alle øvrige gebyrforhøjelser anses for væsentlige ændringer og skal derfor varsles i henhold til de i punkt 9 anførte opsigelsesvilkår.

Du kan blive tilbudt efter eget valg at tilkøbe tjenester, der herefter udgør en del af dit medlemskab (“tilføjelseskomponenter”). Det skyldige beløb for en tilføjelseskomponent forfalder på tidspunktet for købet særskilt fra og i tillæg til gebyret for dit medlemskab og kan opkræves med tilbagevendende virkning afhængigt af de valg, du foretager på købstidspunktet. Oplysninger om tilbuddene på tilføjelseskomponenter fremgår af internetstederne. Visse tilføjelseskomponenter findes kun til bestemte operativsystemer eller forudsætter andre konfigurationer. For tilføjelseskomponenter kan supplerende vilkår være gældende som oplyst ved bestillingen, og ved køb af den slags tilføjelseskomponenter accepterer du relevante supplerende vilkår.

Virksomheden kan når som helst i din medlemskabsperiode give dig gratis adgang til tillægstjenester for kampagneformål (hver af dem benævnt en “kampagne”). Virksomheden forbeholder sig ret til når som helst at indstille en kampagne med eller uden påmindelse. Virksomheden kan uden at være forpligtet til det tilbyde dig mulighed for at købe tjenester, der tidligere er blevet tilbudt som led i en kampagne. Du kan muligvis ikke udnytte en kampagne, ikke hvis dine enheder og operativsystem opfylder systemforudsætningerne for kampagnen eller ikke er kompatibelt med kampagnen. Der vil ikke blive foretaget hel eller delvis tilbagebetaling i forbindelse med kampagner uanset årsag, herunder forgæves forsøg på at få adgang til eller benytte en kampagne.

 1. Din ret til tilbagetræden; tilbagebetaling

Du kan når som helst opsige dit medlemskab ved at henvende dig til brugerservice som beskrevet under punkt 14. Hvis du er ikke er virksomhedsmedlem, og du opsiger dit medlemskab og tjenesterne i en periode på 14 dage fra den dato, hvor du indsendte din tilmelding (“fortrydelsesperioden”), vil du derefter modtage tilbagebetaling fra os. Hvis du opsiger dit medlemskab efter fortrydelsesperioden men før udløbet af den efterfølgende betalingsperiode, vil virksomheden derefter fortsat levere tjenesterne indtil udløbsdatoen af den indeværende betalingsperiode, og der vil ikke blive ydet delvis tilbagebetaling for den resterende betalingsperiode, medmindre andet er foreskrevet i den relevante lovgivning.

Du er indforstået med, at du ved opsigelse efter den gældende fortrydelsesperiode kun vil være berettiget til tilbagebetaling i som fastsat i den relevante lovgivning.

 1. Ret til tilbagetræden fra vores side

Virksomheden kan når som helst opsige dit medlemskab uden begrundelse med 30 dages varsel, således at opsigelsen har virkning fra udløbet af den indeværende betalingsperiode. Ved ikrafttrædelsesdatoen for et sådant ophør, opkræver virksomheden ikke længere, og du har ikke længere adgang til tjenesterne. Såfremt vi ophører med at stille en bestemt tjeneste til rådighed fra en dato i den indeværende betalingsperiode, vil vi tilbagebetale eventuelt betalte beløb for tjenester efter ikrafttrædelsesdatoen.

Såfremt du overtræder denne aftale, eller virksomheden med rimelighed fastslår, at du har erhvervet eller benytter tjenesterne på uretmæssig vis, benytter dem til formål i strid med den relevante lovgivning eller denne aftale eller på anden vis misbrugt eller benyttet på en måde, der ikke er forudset eller tilsigtet med denne aftale eller kan være skadelig for virksomheden eller dens øvrige brugere, kan virksomheden stille dine tjenester i bero med øjeblikkelig virkning og kan afslutte dit medlemskab (eller heraf omfattede tjenester). Før virksomheden gør brug af sin opsigelsesret, skal den foretage en undersøgelse af, og hvor omstændighederne taler for det give dig besked om forsømmelsen/overtrædelsen eller årsagerne til opsigelsen samt indrømme dig en rimelig frist til at bringe forsømmelsen/overtrædelsen i orden. Virksomheden forbeholder sig ret til at benytte andre retsmidler mod dig til støttet på lovgivningen eller rimelighedsbetragtninger.

Du kan ikke oprette mere end én konto. Forsøg fra et enkelt medlems side på at opnå flere medlemskaber eller blive navngivet under mere end én konto kan medføre, at virksomheden opsiger samtlige relevante medlemskaber og/eller afviser at tilbyde eller sælge tjenester til dig eller eventuelle andre medlemmer af din husstand.

Gælder kun for virksomhedsmedlemmer: Den deltagende virksomhed, som dit medlemskab er købt igennem, kan afmelde dit medlemskab når som helst og uanset årsag, herunder uden at være begrænset til ophør af dit ansættelsesforhold, og virksomheden er ikke ansvarlig krav hidrørende fra et sådant ophør.

 1. Ændringer af vilkårene eller tjenesterne

Som afført i disse vilkår og den relevante lovgivning forbeholder virksomheden sig ret til at modificere, tilføje, slette eller på anden vis ændre (under ét “ændre”) en hvilken som helst del af denne aftale eller tjenesterne (inklusive eventuelle faciliteter eller funktioner, medlemskabsstrukturen eller tilmeldingsforudsætninger samt gebyrer for disse) eller vilkår, der måtte være gældende for en vilkårlig del af tjenesterne eller dit medlemskab eller disse i deres helhed.

Såfremt vi foretager en ændring af disse vilkår, vil vi bekendtgøre ændringen på vores internetsted eller i medlemsportalen senest 30 (tredive) dage før dens ikrafttræden, og vi vil anføre den dato, hvor disse vilkår senest blev ajourført. Desuden vil vi minde dig om eventuelle væsentlige ændringer under brug af kontaktoplysningerne knyttede til din konto, idet vi anfører den ny bestemmelse eller den ændrede bestemmelse tillige med dens hidtidige ordlyd, og datoen for ændringens ikrafttræden. Du kan nægte at modtage ændringen og træde tilbage eller opsige dit medlemskab uden udgift, bod eller opsigelsesafgift ved at give os besked herom senest 30 (tredive) dage efter, at ændringen træder i kraft, under brug af kontaktoplysningerne i ændringsmeddelelsen.

Med forbehold for disse vilkår og den relevante lovgivning anerkender du ved dit fortsatte medlemskab eller din fortsatte brug af tjenesterne efter ikrafttrædelse af eventuelle ændringer, ændringen ændre og indvilger i to være bundet af disse, og dit eneste retsmiddel, såfremt du ikke indvilger i sådanne ændringer består i at opsige dit medlemskab i medfør af disse vilkår. Såfremt du opsiger dit medlemskab begrundet i en ændring og ikke er virksomhedsmedlem, vil virksomheden yde en forholdsmæssig tilbagebetaling af de gebyrer, som du har betalt for den resterende betalingsperiode.

 1. Skadesløsholdelse

Du indvilger i at forsvare virksomheden samt holde den skadesløs mod eventuelle krav fra tredjepart, forpligtelser, erstatninger, domme, anerkendelser, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer) som følge af eller knyttede til overtrædelse af den relevante lovgivning eller denne aftale eller brug eller misbrug af tjenesterne eller internetstederne fra din eller andre fysiske personers side, som du tilmelder, eller som opnår adgang til eller benytter tjenesterne eller internetstederne via dig.

 1. Ingen garantier; ansvarsbegrænsning

I den udstrækning den relevante lovgivning tillader det, tilbydes og leveres tjenesterne og internetstederne samt alle oplysninger indeholdt deri som er og forefindes med samtlige fejl. Virksomheden yder ingen garantier af nogen art og udelukker ethvert ansvar for fejl, der fandtes allerede ved indgåelsen af aftalen. Ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger eller råd givet af et erhvervsmæssigt medlem, virksomheden, dens koncernforbundne virksomheder eller udbydere eller deres respektive repræsentanter, agenter eller medarbejdere udgør en garanti eller kan øge garantiens omfang.

Virksomheden afviser ansvar for tab uanset art bortset fra tab som følge af årsager, der kan tilregnes virksomheden alene, og virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dit eller andre brugeres besøg på og brug af tjenesterne og internetstederne på en måde, der er i strid med denne aftale.

I den udstrækning den relevante lovgivning tillader det, og med undtagelse af tilfælde af tilskadekomst, død eller grov uagtsomhed eller forsæt fra virksomhedens side, vil det samlede ansvar fra virksomhedens, dens koncernforbundne virksomheder eller dens udbydere i forbindelse med tjenesterne, denne aftale eller genstanden for denne aftale under eventuel juridisk eller mindelig teori, herunder aftalebrud, tort (inklusive forsømmelse) og på anden vis være begrænset til 6 (seks) måneders gebyr, som du faktisk har betalt til virksomheden for tjenesterne.

Udelukkelser og begrænsninger af garantier, ansvar og tab anført heri er underkastet den relevante lovgivning og har ingen indflydelse på eventuelt ansvar eller garanti, der ikke kan udelukkes eller begrænses under den relevante lovgivning.

Hvis du er utilfreds med tjenesterne eller internetstederne, og der ikke er tale om, at vi har svigtet vores forpligtelser over for dig, eller den relevante lovgivning giver dig videre beføjelser, er dit eneste retsmiddel at ophøre med at besøge og benytte tjenesterne og internetstederne samt opsige dit medlemskab som anført i punkt 7. Såfremt du har eventuelle andre indsigelser eller spørgsmål i anledning af denne aftale, bedes du henvende dig til brugerservice, så vi kan finde frem til en løsning.

 

 1. Immateriel ejendomsret

IDSeal-navne og -logoer; virksomhedsnavne og logoer; tjenester og internetsteder samt alt indhold og elementer tilhørende eller tilknyttede til ovenstående; er varemærker, ophavsrettigheder og andre immateriel ejendomsret tilhørende IDSeal, LLC, virksomheden eller dennes koncernforbundne virksomheder. Andre produkt- og virksomhedsnavne nævnt i denne aftale, tjenesterne eller på internetstederne er immateriel ejendom tilhørende respektive ejere. Denne immaterielle ejendomsret kan ikke benyttes af eventuelle tredjeparter uden udtrykkelig skriftlig forudgående tilladelse fra virksomheden eller den konkrete ejer, idet en sådan tilladelse kan tilbageholdes, gøres betinget eller forsinkes efter pågældende parts suveræne bestemmelse. Indholdet på internetstedet må ikke kopieres helt eller delvis, og logoer, grafik eller billeder på internetstederne må kopieres eller videresendes helt eller delvis uden udtrykkelig skriftlig forudgående tilladelse fra virksomheden i det enkelte tilfælde, idet en sådan tilladelse kan tilbageholdes, gøres betinget eller forsinkes efter pågældende parts suveræne bestemmelse.

Du indvilger i, at du ikke vil reverse-engineer, dekompilere eller på anden vis forsøge at genskabe kildekoden på eller på anden vis duplikere eller modificere internetstederne eller tjenesterne eller eventuel software, du modtager fra os, medmindre og i den udstrækning den relevante lovgivning giver dig videre beføjelser. Denne aftale giver dig ikke eventuelt ejerskab eller andre rettigheder til tjenesterne eller internetstederne eller eventuel immateriel ejendomsret eller anden ejendomsret indgår deri ved implikation, afskæring eller på anden vis bortset fra de begrænsede rettigheder til at benytte de under denne aftale udtrykkeligt tilladte tjenester og internetsteder. Rettighederne til tjenesterne og internetstederne samt de dertil knyttede immaterielle ejendoms- og ophavsrettigheder deri (inklusive samtlige komponenter, derivater og modifikationer deraf) vil til enhver tid forblive hos virksomheden eller dennes licensgivere.

 1. Lovvalg

Denne aftale samt dens indgåelse, opbygning, fortolkning og gennemførlighed er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med den relevante lovgivning. Eventuelle tvister skal finde sted ved en kompetent domstol i dit land.

Europa-Kommissionen har stillet en online-platform til rådighed for bilæggelse af tvister, og den kan besøges via dette eksterne link https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. Virksomhedens kontaktoplysninger

For hjælp med dit medlemskab, din konto eller tjenesterne, eller hvis du har eventuelle betænkeligheder, du ønsker at gøre os opmærksom på, bedes du kontakte brugerservice skriftligt under brug af nedenstående oplysninger:

ACN Danmark A/S

Postboks 1850

2300 København S,

Danmark
att. brugerservice

Chat: https://eu-central-1.symbeeconnect.com/symbee-connect-chatclient/chatClient/acneurope/prod/IDS%20DK
Mail: supportidsealeu@idseal.com

Opslag eller meddelelser på sociale medieplatforme anses ikke for en måde at påminde os herunder, og du kan ikke gå ud fra, at vi modtager eventuel kommunikation, som du indsender via en social medieplatform.

 1. Diverse
 2. Samlet aftale

Denne aftale inklusive disse vilkår og eventuelle konkrete supplerende vilkår udgør den samlede aftale mellem dig og virksomheden vedrørende aftalegenstanden og træder i stedet for eventuelle tidligere skriftlige, elektroniske eller mundtlige aftaler og stiltiende aftaler mellem parterne om tjenesterne, din tilmelding og dit medlemskab samt eventuelle besøg på og brug af internetstederne.

 1. Parternes forhold

Denne aftale indgås af og mellem dig og virksomheden. Virksomheden forbeholder sig ret til at benytte tredjeparter til at udføre tjenester, der leveres til dig, dog således at virksomheden forbliver eneansvarlig over for dig for ydelsen af virksomhedens forpligtelser herunder. Ingen koncernforbundet virksomhed eller udbyder anses for at være part i denne aftale, bortset fra at sådanne koncernforbundne virksomheder eller udbydere kan levere bestemte tjenester i forbindelse med tjenesterne. Tilsvarende indvilger du, i den udstrækning det er muligt under den relevante lovgivning, i at (i) ingen af virksomhedens koncernforbundne virksomheder eller udbydere har noget direkte ansvar over for dig eller eventuelle andre fysiske personer, som du tilmelder; (ii) og hverken du eller eventuelle andre fysiske personer, du tilmelder, vil fremsætte eventuelle juridiske krav, indsigelser eller sagsanlæg uanset art i relation til opfyldelsen af denne aftale eller tjenesterne over for nogen koncernforbundne virksomheder eller udbydere. Du kan ikke overdrage denne aftale uden vores udtrykkelige skriftlige forudgående tilladelse. Virksomheden kan uden dit tilsagn overdrage denne aftale til en koncernforbundet virksomhed eller en arvtager til virksomhedens aktiviteter.

 1. Passivitet og ugyldighed

Ingen passivitet fra vores side med hensyn til noget vilkår anført i denne aftale må anses for yderligere eller fortsat frafald af sådanne vilkår eller frafald af andre vilkår, og eventuel manglende påberåbelse fra vores side med hensyn til at hævde en rettighed eller bestemmelse i medfør af denne aftale må anses for frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse. Såfremt eventuelle bestemmelser i denne aftale af en domstol eller nævn under den kompetente lovgivning anses for ugyldig, ulovlig eller uigennemførlig uanset årsag, skal pågældende bestemmelse sløjfes eller begrænses til det minimale omfang, således at de resterende bestemmelser i aftalen bevarer deres fulde gyldighed.

 1. Besøg på internetstederne og sikkerhed

Du indvilger i at behandle dine legitimationsoplysninger og eventuelle andre oplysninger, som du modtager som led i vores sikkerhedsprocedurer for besøg på internetstederne, fortroligt. Du indestår desuden for, at din konto og eventuelle andre konti, som du opretter via applikationen eller andre internetsteder (under ét “kontiene”) er tilknyttede til dig personligt og indvilger i ikke at give andre personer hel eller delvis adgang til sådanne konti, internetstederne ved hjælp af dine legitimationsoplysninger eller andre sikkerhedsoplysninger. Du indvilger i at give os øjeblikkelig besked om uautoriseret adgang til eller brug af dine legitimationsoplysninger eller andre brud på sikkerheden. Vi er ikke ansvarlige for din manglende opfyldelse af denne bestemmelse eller for forsinkelser med hensyn til spærring af dine konti, efter at du har henvendt dig til os. Du indvilger desuden i at sørge for at logge ud af dine konti efter hvert besøg. Du skal udvise særlig forsigtighed, hvis du besøger din konti fra en offentlig eller delt computer, således at andre ikke kan se eller registrere din adgangskode eller andre persondata. Vi forbeholder os ret til når som helst at deaktivere ethvert brugernavn, adgangskode eller anden identifikator, uanset om den er valgt af dig eller dannet af os, efter vores suveræne bestemmelse med eller uden begrundelse, såfremt du efter vores opfattelse har overtrådt bestemmelser i den relevante lovgivning eller denne aftale.

 1. Fortolkning

Såfremt disse vilkår, supplerende vilkår og politikker findes at være indbyrdes modstridende, uanset hvilke af dem striden vedrører, er deres indbyrdes rangorden således: (1) eventuelle konkrete supplerende vilkår; (2) disse vilkår; (3) internetstedets brugervilkår; (4) politikken om beskyttelse af personlige oplysninger; (5) brugervilkårene for applikationen og (6) cookiepolitikken.

Ikrafttrædelsesdato: 1 april 2021
Copyright © 2021 IDSeal LLC
Alle rettigheder forbeholdes

 

 

SUPPLERENDE VILKÅR FOR IDSEAL GUARDIANTM

 1. Gyldighed

Disse supplerende IDSeal GuardianTM-vilkår (the “Guardian-vilkår”) regulerer samtlige de i Bilag A beskrevne og heri indarbejdede køb eller brug af IDSeal GuardianTM-produkter og tjenester (under ét “Guardian”) og udgør en del af aftalen mellem dig og virksomheden som beskrevet i brugervilkårene. Guardian anses for at være en “tjeneste”, således som denne term benyttes i brugervilkårene, og brugervilkårene er gældende for Guardian. Andre nøgleord i disse Guardian-vilkår, der ikke er definerede her, men som findes i brugervilkårene, har de betydninger, der fremgår af brugervilkårene. Ved modstrid mellem disse Guardian-vilkår og brugervilkårene går Guardian-vilkårene forud.

Guardian stilles til din rådighed under den forudsætning, at du indvilger i at være bundet af Guardian-vilkårene. Hvis ikke du indvilger, kan du ikke købe, besøge eller benytte Guardian. Ved at tilmelde dig, besøge eller benytte Guardian står du inde for, at du er myndig og kan indgå aftalen, samt at du har læst og forstået disse Guardian-vilkår som led i aftalen samt accepteret dem uden indskrænkninger.

 1. Software

Guardian-tjenesterne omfatter software, som en bruger skal downloade og installere (“softwaren”) på en computer eller mobil enhed, der opfylder de i Bilag A beskrevne systemkrav (hver for sig “enhed”). Nogle funktioner er muligvis kun tilgængelige ved brug af bestemte browser tilføjelser, og ikke alle funktioner er tilgængelige på alle enheder eller operativsystemer. Nogle funktioner er beregnede til at benytte, mens en enhed er online, eller forudsætter, at en enhed periodisk kan tilsluttes til internettet.

 

 1. Overskridelsesgebyrer

For Guardian-tjenester, der har grænser for datalagringskapaciteten som anført i Bilag A, indvilger du i at betale de for sådanne tjenester gældende overskridelsesgebyrer svarende til din brug over de fastsatte datagrænser. Uden ansvar forbeholder vi os ret til at stille konkrete dele af tjenesterne i bero eller begrænse brugen af disse, således at du ikke overskrider den anførte datalagringskapacitet.

 

 1. Licenstildeling

Med forbehold for de vilkår, der fremgår af aftalen, omfatter dit abonnement på Guardian tildeling af en persontilknyttet, ikke-eksklusiv, ikke overdragelig, ikke videre-licenserbar og opsigelig begrænset licens til at downloade og installere softwaren på det antal enheder, der blev aftalt på købstidspunktet, samt benytte de Guardian-tjenester, du har anskaffet i løbet af din medlemsperiode (“licensen”).

 

 1. Licensbegrænsninger

Din licens til Guardian er beregnet til din personlige brug, og du må ikke uddele, overdrage, videre-licensere Guardian eller stille Guardian til rådighed for tredjeparter eller på anden vis udnytte Guardian erhvervsmæssigt. Du har ikke ret til at benytte, lagre, sende, kopiere eller modificere Guardian på andre måder end dem, udtrykkeligt fremgår af disse Guardian-vilkår.

Samtidig brug af softwaren på flere enheder er kun tilladt indtil det antal enheder, der fremgår af bilag A til de Guardian-tjenester, du har anskaffet. Såfremt du ønsker at ændre den enhed, som du har installeret softwaren på, skal du slette softwaren fra pågældende enhed og installere den på din ny enhed. Hvis du har installeret softwaren på en enhed, som du sælger eller på anden vis overdrager ejerskabet til, skal du sørge for at fjerne at eventuel software fra pågældende enhed før overdragelsen. Guardian kan indeholde håndhævelsesteknologi, der begrænser forbruget af lagerplads og båndbredde eller antallet af enheder, der installeres på softwaren.

Vi kan når som helst under vores suveræne bestemmelse stille din adgang til Guardian-tjenesterne i bero med henblik på at beskytte vores, dine eller andre brugeres eller leverandørers berettigede interesser, herunder uden at være begrænset til nedenstående begrundelser: (i) med henblik på at imødegå en trussel mod tjenesternes sikkerhed eller respektret; (ii) hvis du har overtrådt aftalen; eller (iii) hvis du ikke betaler eventuelle gebyrer til tiden. I den udstrækning det er muligt, vil vi give dig et varsel om vores beslutning om at stille din adgang til Guardian-tjenesterne i bero.

IDSeal AntiVirus udnytter Avira SAVAPI SDK-pakken, der omfatter tredjepartskode licenseret til brug og distribution under åben-kildetekst-licenser, der kan omfatte vilkår for din brug af IDSeal Antivirus.

Guardian er ikke designet til eller tilsigtes benyttet til specielle eller højrisikofyldte områder som f.eks. nukleare anlæg, levnedsmiddel- eller lægemiddelproduktion eller luftfartøjer, våben eller livredningssystemer eller andre anvendelser, hvor svigt af tjenesterne ville kunne medføre død, tilskadekomst eller store fysiske eller økonomiske tab. Du må ikke benytte Guardian i sådanne miljøer, og vi fraskriver os udtrykkeligt eventuelle underforståede garantier for egnetheden til den slags formål.

Du indestår for ikke direkte eller indirekte at eksportere, downloade, sende eller tillade adgang til eller brug af softwaren eller tjenesterne med tilknyttet dokumentation, herunder tekniske data, til lande, som det ved lovgivning er forbudt at eksportere til, sende til eller besøge, uden at indhente tilladelse fra relevante myndigheder.

 

 1. Brugerdata

I den udstrækning tjenesterne tillader dig at lagre, kopiere, synkronisere, overføre, sende eller uploade filer, dokumenter, billeder, videoer og andre oplysninger, indhold, materialer eller data (“brugerdata”), tildeler du os en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, afgiftsfri, fuldt betalt, overdragelig og viderelicenserbar ret til at benytte, mangfoldiggøre, lagre og slette brugerdataene alene med det formål at opfylde denne aftale. Du bevarer alle andre rettigheder til brugerdataene. Såfremt du opslår eller tilsender os eventuelle bedømmelser, kommentarer, oplysninger, opfattelser eller forslag i forbindelse med tjenesterne, giver du os tilladelse til at benytte dem uden begrænsning uanset formål, uden at du har krav på betaling.

 

Du er ansvarlig for, at dine brugerdata og din brug af tjenesterne ikke (i) overtræder den relevante lovgivning eller krænker tredjeparters rettigheder; (ii) utilbørligt griber ind i eller på anden vis forstyrrer vores eller vores koncernforbundne virksomheders, forretningsforbindelsers eller brugeres evne til at levere tjenesterne; (iii) skader vores infrastruktur, drift eller omdømme; eller (iv) indeholder, aktiverer eller iværksætter et DoS-angreb (blokering af tjenester, denial of service), softwarevirus, malware eller anden skadelig eller udslettende computerkode, filer eller programmer som f.eks. trojanske heste, orme, tidsbomber, cancelbots eller spyware.

Du er indforstået med, at brugerdata vil blive uigenkaldeligt slettet ved udmeldelse, ophør eller manglende forlængelse af licensen, og vi kan slette brugerdata når som helst, hvis du overtræder punkt 6 i disse supplerende vilkår, eller lovgivningen forpligter os til at gøre det.

 1. Brugermiljø

Du er eneansvarlig for ydelsen af dine enheder inklusive operativsystemer, software, applikationer, data, hardware, netværksopkoblede enheder og internetopkobling (“brugermiljøet”). Din brug af tjenesterne afhænger af ydelsen af dit brugermiljø. Du er eneansvarlig for udgiften til dit brugermiljø, herunder udgiften til sikring af, at dine enheder fortsat opfylder systemkravene, idet disse kan opdateres når som helst. Du er desuden ansvarlig for samtlige gebyrer, som din data- eller mobiltjenesteudbyder måtte opkræve i forbindelse med din brug af softwaren eller tjenesterne.

 

Du er ansvarlig for at installere softwaren og eventuelle tilknyttede opdateringer på dine enheder samt konfigurere Guardian-tjenesterne, så de opfylder dine behov. Dit abonnement på Guardian omfatter teknisk support, som vi stiller til rådighed for dig i henhold til vores nuværende standardmæssige supporttilbud. Vi er ikke ansvarlige for at understøtte dit brugermiljø.

Du forudsættes at opretholde den grundlæggende sikkerhed af de systemer og enheder, som du benytter til at besøge tjenesterne, for at forebygge tredjeparters brug af tjenesterne på måder, der strider mod denne aftale.

 1. Modifikationer, opdateringer og opgraderinger

Vi kan modificere eller tilføje ny funktioner eller funktionalitet til Guardian som en ny version af tjenesterne (“opgraderinger”) og tilbyde dig opgraderingerne uden beregning, eller vi kan gøre en opgradering betinget af betaling af tillægsgebyrer.

Vi kan ligeledes foretage bestemte inkrementelle ændringer af Guardian (“opdateringer”) uden beregning. Opdateringer kan omfatte vigtige forbedringer af softwarens sikkerhed og funktionalitet og kan ændre softwarens udseende eller drift. For at sikre, at du benytter den seneste version af softwaren på dine enheder, giver du os tilladelse til automatisk at installere opdateringer på dine enheder, når de er ledige, i den udstrækning det er muligt for os at køre sådanne baggrundsinstallationer. Hvis vi ikke er i stand til automatisk at installere opdateringerne, indvilger du i at installere opdateringerne, når vi gør dem tilgængelige for dig.

Du er indforstået med, at vi når som helst og uden varsel kan ændre systemkravene eller slette, stille i bero eller ændre (i) softwaren eller tjenesterne, (ii) eventuel funktionalitet eller funktion af softwaren eller tjenesterne eller (iii) tilgængeligheden af softwaren og tjenesterne på en hvilken som helst enhed. Punkt 9 i vilkårene finder tilsvarende anvendelse.

 1. Ansvarsfraskrivelser

Du står inde for, at du har vurderet dine behov og enheder tillige med produktbeskrivelser, systemkrav og udgiften til Guardian, samt du alene bærer den risiko, der er forbundet med, om tjenesterne opfylder dine individuelle behov, selvom vi måtte have ydet vejledning ved dit valg af tjenesterne.

Vi har implementeret administrative, fysiske og tekniske foranstaltninger til at beskytte brugerdataene mod utilsigtet sletning samt uautoriseret adgang, brug, ændring eller offentliggørelse. Vi kan imidlertid ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter aldrig vil være i stand til at omgå disse foranstaltninger eller benytte din konto eller brugerdata til uvedkommende formål. Du er eneansvarlig for, at korrekt sikkerhedskopiering af brugerdataene, og du er eneansvarlig for eventuelle tab, forvanskning eller tab af brugerdata eller brugermiljøet.

 1. Licensens løbetid og ophør

Din licens løber fra det øjeblik, hvor du får adgang til Guardian (f.eks. ved tilsendelse af licensnøgle), uanset om du faktisk besøger eller benytter Guardian.

Din licens ophører automatisk på den dato, hvor ophøret af dit medlemskab træder i kraft, og du vil ikke længere have ret til at benytte eller besøge Guardian, og du skal snarest muligt slette softwaren fra dine enheder. Ved et sådant ophør vil dine brugerdata blive slettet, herunder brugerdata, der er blevet sikkerhedskopieret med IDSeal Cloud Backup. Det påhviler dig at lagre dine brugerdata på eller sikkerhedskopiere dem til en alternativ lokation, før dit medlemskab udløber eller opsiges.

 

 

IDSEAL GUARDIANTM, SUPPLERENDE VILKÅR

TILLÆG A

Produktbeskrivelse og systemkrav

PRODUKTBESKRIVELSE

IDSeal GuardianTM er et bundtet produkt bestående af IDSeal Pro-TecTM, IDSeal Antivirus, IDSeal Cloud Backup og IDSeal PC Cleaner.

 

IDSeal Pro-TecTM. (op til 4 enheder). IDSeal Pro-TecTM er en privatlivsforbedringsløsning beregnet til at beskytte digitale enheder og oplysninger. IDSeal Pro-TecTM stiller nedenstående funktioner til rådighed for medlemmerne med forbehold for tilgængelighed på din enhed og internetopkobling:

Dark-Web-skanner

Dark-Web-skanneren benytter en unik algoritme, der gør det muligt for dig at søge efter forekomster af dine adgangskoder eller mailadresser i databaser, der er blevet stjålet af hackere og købes og sælges på dark web.

Virtuelt privat netværk (VPN)

VPN-funktionen giver privatliv på internettet ved at give dig mulighed at tilslutte dig en VPN-server, således at du kan maskere din IP-adresse og sende dine internetoplysninger via en sikker krypteret tunnel etableret mellem dig og din terminal, således at du kan holde din internetaktivitet og lokation privat. Bemærk, at nogle lande og virksomheder blokerer brug af virtuelle private netværk.

 

Logonkryptering og adgangskodeboks

Med denne funktion kan du skanne din enhed for sporbare logonlegitimationsoplysninger, som du har benyttet på internetsteder, i portaler eller hos tjenesteudbydere og derefter kryptere disse adgangskoder og opbevare dem sikkert i en boks.

 

Persontilknyttet profilbeskyttelse

Den personlige profilbeskyttelsesfunktion medvirker til at begrænse henførbare oplysninger, der risikerer at blive stjålet fra din enhed, ved at gøre det nemt at finde og slette samtlige brugerprofiler (mobiltelefonnumre, mailadresser, postadresser, kreditkortoplysninger m.v.) på din enhed i forbindelse med “husk-mig”-funktioner.

 

Annonceblokering

Aktivering af denne funktion blokerer både statiske og dynamiske bannerreklamer, så du får en effektivere og sjovere browsingoplevelse uden irriterende blinkende bjælker og forstyrrende reklamer.

 

Sikker browsing/realtidsbeskyttelse og alarmer

Med denne funktion får du kan du trygt browse internettet, fordi du får alarmer, når du besøger usikre internetsteder, hvor du risikerer malware, spyware, virus og anden skadelig kode, og overvåger din enhed for forsøg på phishing ved blokere dem i realtid og advare dig.

 

Sporingsblokering

Sporingsblokeringsfunktionen blokerer sporingsrecords omfattende dine personlige digitale oplysninger, der kan udnyttes af tredjeparter og hackere.

 

Digitalt fingeraftrykskrypterer

Denne funktion krypterer dit “digitale fingeraftryk”, altså de data, som et internetsted indsamler bag kulisserne og benytter til at identificere din enhed, enten automatisk eller efter anmodning, så der dannes et falsk digitalt fingeraftryk i stedet for, således at internetsteder ikke er i stand til at spore dine personlige browsingmønstre.

 

Browsingspor- og skannerrenser

Ned denne funktion kan du rense din enhed ved at fjerne browsingspor, cookies og anden kode, der sporer dine browsingmønstre, således at du proaktivt kan nedsætte risikoen for lagring og misbrug af disse legitimationsoplysninger. Med indstil-og-glem-indstillingen kan du automatisk blokere cookies, der mistænkes for at udgøre en risiko for dine private oplysninger eller være skadelige.

 

Dokumentskanner og krypteret dokumentboks

Dokumentskannerfunktionen finder dokumenter på dine enheder, der kan indeholde følsomme oplysninger, f.eks. bankkonto eller kreditkortnumre og andre personligt henførbare oplysninger, og minder dig om at slette disse filer eller gemme dem ved hjælp af krypteret-dokument-boksfunktionen, således at de ligger på et sikkert sted, både krypterede og maskerede, og er beskyttede mod at blive fundet og misbrugt.

Webcam- og mikrofonblokering

Med denne funktion kan du digitalt blokere skadelige forsøg på at åbne din enheds kamera og mikrofon fra tredjeparter, der kunne finde på at snage i din personlige tilværelse.

Privatlivsrådgiver

Privatlivsrådgiverfunktionen vurderer tilladelserne på din enhed, kategoriserer dem efter risikoniveau og giver anbefalinger til indstillinger, der øger privatlivet. Denne funktion findes kun til Android-enheder.

 

IDSeal AntiVirus (op til 4 enheder). IDSeal Antivirus yder beskyttelse mod skadelige programmer, der truer personlige computere og Android-mobiler, der opfylder systemkravene. IDSeal Antivirus benytter aktive beskyttelsesmekanismer til at overvåge, blokere og alarmere, når der konstateres en trussel. Skadelige modtagne mails blokeres og holdes i karantæne, og automatisk skanning af din computer for trusler kan skemalægges. IDSeal Antivirus er nem at installere og benytte, og indeholder desuden ekstra værktøjer og funktioner som f.eks. en historikrenser og opstartsstyring, der er med til at holde din computer beskyttet og effektivt kørende. IDSeal AntiVirus omfatter nedenstående funktioner:

Komplet PC-sikkerhed

Antivirus finder og fjerner ikke kun virus men også spyware, rootkits, ransomware, malware, bots, trojanske heste og tilsvarende trusler.

Overvågning og beskyttelse i realtid

Ved at trække på flere detekteringsmåder og avancerede algoritmer overvåger og bekæmper Antivirus online- og lokale sikkerhedsproblemer i realtid.

Ransomware-beskyttelse

Antivirus opdager og fjerner eventuel kendt ransomware, før den når at træder i funktion og skade din enhed.

Internetsikkerhed

Mens du browser internettet, beskytter Antivirus dig mod skadelige internetsteder og onlineangreb på din computer med det formål at inficere den med malware.

Deep-Threat-skanning

Ved hjælp af én af de mest omfattende trusselsdatabaser, der er tilgængelige, skanner og sletter Antivirus trusler, som andre produkter i branchen måske ikke opdager. Antivirus opdaterer automatisk sine databaser og virusdefinitioner dagligt, idet den trækker på et antal kilder for at optimere din enheds beredskab.

Planlagte skanninger

Antivirus-skemalæggeren giver dig mulighed for at indstille “indstil-og-glem”, således at Antivirus automatisk skanner din enhed og hele tiden arbejder proaktivt på at beskytte din enhed.

Opdateringer til automatisk virusdefinitionsdatabase

Virus-, spyware- og malwaredatabasen opdateres automatisk. (Forudsætter internetopkobling.)

IDSeal Cloud Backup (op til 2 enheder/2 TB samlet lagerplads per abonnement). IDSeal Cloud Backup er en lagrings- og gendannelsesløsning, der giver dig mulighed for at sikkerhedskopiere data til en sikker fjernserver og gendanne data på den originale lokation eller en alternativ enhed overaltfra via en internetopkobling.

 

Rigelig lagerplads

Dit abonnement på IDSeal Cloud Backup omfatter 2 TB total lagerplads, der kan benyttes til sikkerhedskopiering af filer fra to enheder. Hvis din brug i en given måned overstiger grænsen på 2 TB, kan du blive pålagt de gebyrer, som du accepterede for sådanne overskridelser på tidspunktet for din tilmelding.

 

Fleksible sikkerhedsoptioner

Vælg blandt adskillige valgmuligheder med hensyn til skemalagt sikkerhedskopiering. Store filer kan sikkerhedskopieres uden begrænsninger på størrelsen af den enkelte fil, og små filer kan sikkerhedskopieres i bulk.

 

Sikker overførsel og lagring

IDSeal Cloud Backup danner en krypteret kopi af dine data ved hjælp af 256-AES og overfører dem derefter sikkert via et 256-AES SSL-krypteret lag til Amazon AWS-skylageret. Kryptering via 256-AES opfylder de krypteringsstandarder, der forlanges af den mest udbredte privatlivslovgivning, og Amazon AWS lagring giver dig tryghed mht. tilgængelighed og pålidelighed.

 

Nem datagendannelse

Såfremt dataene på din enhed forvanskes eller utilsigtet slettes, kan du downloade samtlige dine sikkerhedskopierede data eller blot udvalgte filer ved hjælp af gendannelsesguiden i softwaren. Hvis din enhed bortkommer eller bliver stjålet, kan du genskabe dine på en ny enhed via din online-konto.

 

Bemærk, at IDSeal Cloud Backup udelukkende er beregnet til sikkerhedskopiering og ikke er en fildelingsløsning, således at du ikke kan åbne, redigere eller dele de filer, du sikkerhedskopierer fra skyen.

 

IDSeal PC Cleaner (op til 4 enheder). IDSeal PC Cleaner udgør en sikker og simpel løsning til at fjerne unødvendige filer, der kan mindske ydelsen og få systemet til at gå ned.

Rens og reparér

PC Cleaner detekterer og reparerer eller fjerner forvanskede poster i registreringsdatabasen, skjulte filer i operativsystemet, forvanskede systemfiler, manglende dll’er og lignende for at mindske computernedbrud og frysning.

 

Defragmentering

Med tiden bliver en computers registreringsdatabase fragmenteret, når der slettes filer, således at dens ydelse falder. Benyt PC Cleaner til at defragmentere en computers registreringsdatabase.

 

Opstarts-styring

Opstarts-styringen giver dig mulighed for blot at afkrydse, hvilke filer og programmer du vil åbne, når din computer indlæser operativsystemet.

 

Skemalægning og brugerdefinerede skanninger

PC Cleaner giver dig mulighed for at skemalægge automatiske skanninger på et bestemt tidspunkt dagligt eller ugentligt. Vælg, hvilke områder på computeren der skal skannes og renses – herunder virtuelle enheder, biblioteker, installationsstrenge, junkfiler, midlertidige filer, systemsoftware og historik m.v.

 

SYSTEMKRAV

 

“Systemkrav” betyder de understøttede enheder og operativsystemer, der er en forudsætning for, at IDSeal GuardianTM-produkterne og funktionerne fungerer korrekt. Det er dit ansvar at sikre, at dine systemer opfylder systemkravene for at benytte IDSeal GuardianTM.

 

 

Windows

Mac

Android

iOS

Understøttede

operativsystemer

Microsoft Windows 8 eller nyere

(alle versioner)

Mac OS 10.9

eller nyere

Android 5.0 eller nyere

(applikationen Google Play skal være installeret)

IOS 13.4 eller nyere

Nødvendig hardware

Processor
mindst 1,5 GHz

RAM
Windows 10:

2 GB

Windows 8:

2 GB

Harddisk
200 MB ledig plads på harddisk

Processor
mindst 1,5 GHz

RAM
2 GB

Harddisk

200 MB ledig plads på harddisk

Android-tablet eller -smartphone med 35 MB lagerplads

Tablet eller smartphone med 24 MB lagerplads

 

Installation af softwaren, modtagelse af opdateringer og brug af de funktioner, der er knyttede til internetbrowsing eller skanning af internetsteder forudsætter, at din enhed kan tilsluttes til internettet.

IDSeal Guardian leverer værktøjer og ressourcer til at beskytte dine data og din identitet, men det er umuligt helt at eliminere risikoen for cyberkriminalitet eller identitetstyveri. Din egen indsats for at forhindre uautoriseret adgang spiller en vigtig rolle, og sikkerheden af dine personlige oplysninger afhænger af din brug af passende fysiske, elektroniske og proceduremæssige beskyttelsesforanstaltninger.