Support Pro-Tec personlige oplysninger

Hjem > App Support > Personlige oplysninger

 

Personlige oplysninger

 

Skærmen for personlige oplysninger viser en række automatisk genererede profiler opbygget fra detekterede oplysninger
på din enhed. Disse profiler inkluderer personligt identificerbare oplysninger såsom for- og efternavn, kreditkortnumre,
adresser, telefonnumre, CPR-numre og mere. Disse oplysninger på din enhed er et privat anliggende.

 

Sådan scannes dine personlige oplysninger

  • Vælg Scan for at søge efter personlige profiler opbevaret på din enhed.
  • Fundne profiler vil blive vist i listeform.
image scan profile

Sådan gennemses en specifik profil

Vælg enhver af profilerne for at se, hvilke personlige oplysninger, der blev fundet inde i den profil.

image select profile
image profile sample

Sådan slettes en profil

For at slette en specifik profil, skal man gå ind i profilen for at gennemse den.
Inde i profilskærmen klikkes der på ”slet” for at fjerne personlige oplysninger fra computeren.

image select profile
image delete profile
IDSeal Guardian leverer værktøjer og ressourcer til at beskytte dine data og din identitet, men det er umuligt helt at eliminere risikoen for cyberkriminalitet eller identitetstyveri. Din egen indsats for at forhindre uautoriseret adgang spiller en vigtig rolle, og sikkerheden af dine personlige oplysninger afhænger af din brug af passende fysiske, elektroniske og proceduremæssige beskyttelsesforanstaltninger.